Over Addiction Support

Als geen ander realiseert Pols zich dat het zoeken op internet naar een website met als ‘hit’ verslaving geen keuze uit luxe of vrije wil is.

Robert Pols is inmiddels 50 en kent de (verslavings)psychiatrie van binnen en buiten. 

Pols is vanaf 2005 in herstel na zijn laatste klinische behandeling. Zijn herstel heeft hij in kunnen inzetten doordat er contact was met ervaringswerkers en peer supporters. Zonder het contact met peer-supportworkers was zijn herstel niet ingezet durft hij te stellen.

Naast dat de afgelopen ruim 15 jaar zeer intensief in het teken stond van herstel was er ook veel ruimte voor professionele ontwikkeling. Als ervaringsdeskundige begonnen binnen de Ggz met onder andere het plegen van interventies op individueel en groepsniveau, het verzorgen van psycho-educatie binnen (F-act)teams. en begeleiden van herstelwerkgroepen. Na een aantal jaren als ervaringsdeskundige gewerkt te hebben verschoof zijn rol langzaam aan naar die van verslavingsdeskundige. De afgelopen drie jaar leverde Pols een zeer actieve bijdrage aan het ontwikkelen en inrichten van een behandelafdeling voor cliënten met een dubbele diagnose bij Ggz Oost Brabant. Inmiddels heeft Pols zijn bachelor titel behaald door af te studeren als maatschappelijk werker. 

De laatste jaren is er een steeds breder wordende expertise ontstaan op het gebied van verslaving. Niet zelden werd er een beroep gedaan op deze verworven kennis. Van meedenken op beleidsniveau binnen grote organisaties tot het zitting nemen in werk- en stuurgroepen, betrekking nemend op de implementatie van verslavingsbehandeling. Kijk voor een interactieve inkijk in het leven van Pols op de volgende link; Lifestory